BlueFone

khi nào thì dùng bình tách lỏng kiểu khô(ướt) ?

  • Bình tách lỏng kiểu ướt thường dùng ở những nơi yêu cầu cần làm lạnh nhanh: trong buồng cấp đông, máy đá cây, máy đá vảy...vì loại bình này ngoài nhiệm vụ tách lỏng còn có nhiệm vụ giữ mức lỏng trong dàn lạnh ở mức tối ưu (ngập khoảng 2/3 dàn) do đó khả năng trao đổi nhiệt trong các dàn lạnh này rất cao (lỏng trao đổi nhiệt tốt hơn không khí). Cấu tạo loại bình này phức tạp hơn bình tách lỏng kiểu khô nó cần thêm van phao và cụm ống thủy tối, lỏng hạ áp được tiết lưu trực tiếp vào bình và bình cấp lỏng trực tiếp cho dàn. 
    Ngược lại với bình tách lỏng kiểu ướt. Bình tách lỏng kiểu khô dùng khá rộng rãi trong hệ thống lạnh: buồng trữ đông .... Bình tách lỏng kiểu khô thường đặt cao hơn dàn lạnh để lỏng tách ra dễ dàng chảy vào dàn theo chênh lệch áp suất thủy tĩnh.

    Tham khảo tại: http://lapdatkholanh.net