• ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH - KHO LẠNH, chương I

    Cập nhật lúc: 13:37:18 Ngày: 16/11/2011

    [Tải về]

    Đối với các sản phẩm đông lạnh trong quá trình bảo quản nếu chúng ta không duy trì được nhiệt độ bảo quản ổn định sẽ dẫn đến sự kết tinh lại của nước đá.

    Đó là hiện tượng gây nên những ảnh hưởng xấu cho sản phẩm bảo quản. Do nồng độ chất tan trong các tinh thể nước đá khác nhau thì khác nhau, nên nhiệt độ kết tinh và nhiệt độ nóng chảy cũng khác nhau. Khi nhiệt độ tăng thì các tinh thể nước đá có kích thước nhỏ, có nhiệt độ nóng chảy thấp sẽ bị tan ra trước tinh thể có kích thước lớn, nhiệt độ nóng chảy cao.

    Tag: nhiệt lạnh, kho lạnh, cách nhiệt, cách ẩm, đông lạnh, quá trình làm lạnh, thiết bị lạnh, hệ thống lạnh