• Phần mềm mô phỏng mạch điện EKTS

    Cập nhật lúc: 15:48:49 Ngày: 21/11/2011

    [Tải về]

    Phần mềm này rất hay,rất đơn giản,gọn nhẹ mà lại rất hiệu quả.Tuy nhiên vì nó không còn đc phát triển nên còn khá nhiều bất tiện như các biểu tượng nhỏ quá nên khó nhìn,phần di chuyển chỉnh sửa mạch còn yếu nên khó vẽ và không đc gọn đẹp.Giá mà có cái nao giống như cái này mà ngon hơn 1 chút thì tuyệt